غرفه سازی خارج از کشور

around_the_world22

تجربیات گروه طراحان سرو در غرفه سازی خارج از کشور

غرفه سازی خارج از کشور همواره به دلیل اتخاذ قوانین سخت گیرانه و پیچیده از سوی کشورها و برگزارکنندگان نمایشگا‌های خارجی امری پیچیده و پر دردسر به حساب می‌آمده است. گروه طراحان سرو مفتخر است که در چند سال گذشته ضمن رعایت تمامی قوانین و استانداردهای لحاظ شده از سوی برگزارکنندگان، تمامی خدمات غرفه سازی خارج از کشور را در سرزمین‌های همسایه از قبیل روسیه، ارمنستان، قطر، عمان، کردستان عراق (اربیل و سلیمانیه)، پاکستان، ترکیه و همچنین اتحادیه اروپا ارائه کرده است.

شما در ادامه می‌توانید برخی از نمونه کارهای غرفه سازی خارج از کشور گروه طراحان سرو را مشاهده کنید.

نمونه کارهای غرفه سازی خارج از کشور

کاشی پارس - مسکو - ۱۳۹۵
کاشی پارس - مسکو - ۱۳۹۵

کاشی پارس

نمایشگاه باتیمات مسکو، روسیه، ۱۳۹۵

آدرس وب سایت: www.pars-tile.com

« 1 از 10 »

صدر تأمین - مسقط - ۱۳۹۴
صدر تأمین - مسقط - ۱۳۹۴

هلدینگ صدر تامین

نمایشگاه زیرساخت مسقط عمان ۱۳۹۴

آدرس وب سایت: www.stic.ir

« 1 از 7 »

کاشی سورنا - اربیل - ۱۳۹۳
کاشی سورنا - اربیل - ۱۳۹۳

گروه سینا کاشی - کاشی سورنا

نمایشگاه پروژه اربیل عراق ۱۳۹۳

آدرس وب سایت: www.sorenatile.ir

« 1 از 7 »

ایریتک - مسقط - ۱۳۹۴
ایریتک - مسقط - ۱۳۹۴

شرکت ایریتک

نمایشگاه اختصاصی ایران در مسقط عمان ۱۳۹۴

آدرس وب سایت: www.iritec.com

« 1 از 9 »

کاشی پارس - مسقط - ۱۳۹۴
کاشی پارس - مسقط - ۱۳۹۴

کاشی پارس

نمایشگاه زیرساخت مسقط، عمان، ۱۳۹۴

آدرس وب سایت: www.pars-tile.com

« 1 از 7 »